จอมมารขาวดำ http://black-whitedevil.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=14-12-2009&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=14-12-2009&group=6&gblog=21 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจเขาเราหยั่งไม่ถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=14-12-2009&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=14-12-2009&group=6&gblog=21 Mon, 14 Dec 2009 20:10:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-10-2009&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-10-2009&group=6&gblog=20 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ก.ข.ค.ง.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-10-2009&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-10-2009&group=6&gblog=20 Thu, 15 Oct 2009 20:10:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-10-2009&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-10-2009&group=6&gblog=19 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เหมาะกับเราจะใช่สิ่งที่โตมาพร้อมเราหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-10-2009&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-10-2009&group=6&gblog=19 Mon, 05 Oct 2009 20:10:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=06-09-2009&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=06-09-2009&group=6&gblog=18 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=06-09-2009&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=06-09-2009&group=6&gblog=18 Sun, 06 Sep 2009 20:09:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-07-2009&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-07-2009&group=6&gblog=17 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-07-2009&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-07-2009&group=6&gblog=17 Sat, 11 Jul 2009 20:09:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-06-2009&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-06-2009&group=6&gblog=16 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[บนทางที่ไม่มีแม้แสงไฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-06-2009&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-06-2009&group=6&gblog=16 Mon, 15 Jun 2009 20:09:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-05-2009&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-05-2009&group=6&gblog=15 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่วงหวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-05-2009&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-05-2009&group=6&gblog=15 Thu, 28 May 2009 20:09:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-04-2009&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-04-2009&group=6&gblog=14 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปหัวใจ...สัญลักษณ์ที่มีความหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-04-2009&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-04-2009&group=6&gblog=14 Sat, 18 Apr 2009 20:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=08-04-2009&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=08-04-2009&group=6&gblog=13 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[Blackout]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=08-04-2009&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=08-04-2009&group=6&gblog=13 Wed, 08 Apr 2009 20:08:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=01-04-2009&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=01-04-2009&group=6&gblog=12 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[หลอกลวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=01-04-2009&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=01-04-2009&group=6&gblog=12 Wed, 01 Apr 2009 20:08:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=19-03-2009&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=19-03-2009&group=6&gblog=11 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[เชื่อฉันนะ แบ็คแฮม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=19-03-2009&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=19-03-2009&group=6&gblog=11 Thu, 19 Mar 2009 20:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=12-03-2009&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=12-03-2009&group=6&gblog=10 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุมสมบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=12-03-2009&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=12-03-2009&group=6&gblog=10 Thu, 12 Mar 2009 20:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-04-2008&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-04-2008&group=5&gblog=19 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลือก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-04-2008&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-04-2008&group=5&gblog=19 Fri, 18 Apr 2008 9:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-03-2008&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-03-2008&group=5&gblog=18 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[รักในอดีต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-03-2008&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-03-2008&group=5&gblog=18 Sat, 15 Mar 2008 9:20:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=29-04-2008&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=29-04-2008&group=5&gblog=17 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=29-04-2008&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=29-04-2008&group=5&gblog=17 Tue, 29 Apr 2008 9:19:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-05-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-05-2008&group=5&gblog=16 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[sotus ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-05-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-05-2008&group=5&gblog=16 Mon, 05 May 2008 9:19:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-05-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-05-2008&group=5&gblog=15 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้บุญที่ทำในวันนี้ ส่งผลถึงชาติหน้าด้วยเถิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-05-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=18-05-2008&group=5&gblog=15 Sun, 18 May 2008 9:19:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-06-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-06-2008&group=5&gblog=14 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรแก้ไข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-06-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=15-06-2008&group=5&gblog=14 Sun, 15 Jun 2008 9:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-06-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-06-2008&group=5&gblog=13 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสัมพันธ์ การซึมซับ ตัวตนที่แท้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-06-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-06-2008&group=5&gblog=13 Sun, 22 Jun 2008 9:18:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-07-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-07-2008&group=5&gblog=12 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าไม่ใช่ แดง เหลือง เขียว คุณอยากให้เป็นสีอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-07-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-07-2008&group=5&gblog=12 Mon, 28 Jul 2008 9:18:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-08-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-08-2008&group=5&gblog=11 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[รัฐบาลรับภาระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-08-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-08-2008&group=5&gblog=11 Fri, 22 Aug 2008 9:18:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=29-09-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=29-09-2008&group=5&gblog=10 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัดอะไรยากที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=29-09-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=29-09-2008&group=5&gblog=10 Mon, 29 Sep 2008 9:18:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-03-2009&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-03-2009&group=6&gblog=9 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[คำพร่ำเพ้อของผู้หญิงขาดสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-03-2009&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=05-03-2009&group=6&gblog=9 Thu, 05 Mar 2009 20:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-02-2009&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-02-2009&group=6&gblog=8 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลงานเด่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-02-2009&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=28-02-2009&group=6&gblog=8 Sat, 28 Feb 2009 20:07:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=16-02-2009&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=16-02-2009&group=6&gblog=7 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสนทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=16-02-2009&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=16-02-2009&group=6&gblog=7 Mon, 16 Feb 2009 20:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-02-2009&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-02-2009&group=6&gblog=6 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงไฟในความมืด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-02-2009&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-02-2009&group=6&gblog=6 Wed, 11 Feb 2009 20:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=24-01-2009&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=24-01-2009&group=6&gblog=5 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไปเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=24-01-2009&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=24-01-2009&group=6&gblog=5 Sat, 24 Jan 2009 20:06:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=12-01-2009&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=12-01-2009&group=6&gblog=4 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[สังคมที่เปิดกว้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=12-01-2009&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=12-01-2009&group=6&gblog=4 Mon, 12 Jan 2009 20:06:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-01-2009&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-01-2009&group=6&gblog=3 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[แปลงร่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-01-2009&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-01-2009&group=6&gblog=3 Mon, 26 Jan 2009 20:05:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=13-01-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=13-01-2009&group=6&gblog=2 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[พันธะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=13-01-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=13-01-2009&group=6&gblog=2 Tue, 13 Jan 2009 20:05:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=07-01-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=07-01-2009&group=6&gblog=1 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[การดำรงอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=07-01-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=07-01-2009&group=6&gblog=1 Wed, 07 Jan 2009 20:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=02-10-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=02-10-2008&group=5&gblog=9 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอโทษที่อยากเกิดเป็น....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=02-10-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=02-10-2008&group=5&gblog=9 Thu, 02 Oct 2008 9:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=07-11-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=07-11-2008&group=5&gblog=8 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[วัตถุไวไฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=07-11-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=07-11-2008&group=5&gblog=8 Fri, 07 Nov 2008 9:17:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-11-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-11-2008&group=5&gblog=7 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนที่ฉันเป็นฆาตกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-11-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=22-11-2008&group=5&gblog=7 Sat, 22 Nov 2008 9:17:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-11-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-11-2008&group=5&gblog=6 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่สี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-11-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-11-2008&group=5&gblog=6 Thu, 27 Nov 2008 9:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=03-12-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=03-12-2008&group=5&gblog=5 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[นาฬิกาตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=03-12-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=03-12-2008&group=5&gblog=5 Wed, 03 Dec 2008 9:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=08-12-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=08-12-2008&group=5&gblog=4 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag ที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=08-12-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=08-12-2008&group=5&gblog=4 Mon, 08 Dec 2008 9:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=17-12-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=17-12-2008&group=5&gblog=3 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[สมบูรณ์แบบนิยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=17-12-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=17-12-2008&group=5&gblog=3 Wed, 17 Dec 2008 9:16:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=24-12-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=24-12-2008&group=5&gblog=2 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[อิสระภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=24-12-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=24-12-2008&group=5&gblog=2 Wed, 24 Dec 2008 9:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-12-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-12-2008&group=5&gblog=1 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาที่ผ่านไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-12-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-12-2008&group=5&gblog=1 Fri, 26 Dec 2008 9:15:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=09-08-2009&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=09-08-2009&group=4&gblog=9 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=09-08-2009&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=09-08-2009&group=4&gblog=9 Sun, 09 Aug 2009 16:18:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-04-2009&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-04-2009&group=4&gblog=8 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ้มให้ฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-04-2009&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-04-2009&group=4&gblog=8 Mon, 27 Apr 2009 12:57:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=04-04-2009&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=04-04-2009&group=4&gblog=7 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[รักฉันหน่อยได้ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=04-04-2009&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=04-04-2009&group=4&gblog=7 Sat, 04 Apr 2009 14:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=20-03-2009&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=20-03-2009&group=4&gblog=6 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ได้รับบาดเจ็บ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=20-03-2009&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=20-03-2009&group=4&gblog=6 Fri, 20 Mar 2009 18:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-02-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-02-2009&group=4&gblog=5 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[...อย่าถามถึงใจที่แล้วมา...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-02-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=26-02-2009&group=4&gblog=5 Thu, 26 Feb 2009 15:33:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=23-02-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=23-02-2009&group=4&gblog=4 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่เดิมในหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=23-02-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=23-02-2009&group=4&gblog=4 Mon, 23 Feb 2009 13:27:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=17-12-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=17-12-2008&group=4&gblog=3 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่บางคำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=17-12-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=17-12-2008&group=4&gblog=3 Wed, 17 Dec 2008 11:17:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=03-12-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=03-12-2008&group=4&gblog=2 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=03-12-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=03-12-2008&group=4&gblog=2 Wed, 03 Dec 2008 23:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=01-12-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=01-12-2008&group=4&gblog=1 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[การกลับมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=01-12-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=01-12-2008&group=4&gblog=1 Mon, 01 Dec 2008 15:57:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-06-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-06-2011&group=2&gblog=3 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[FB]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-06-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=27-06-2011&group=2&gblog=3 Mon, 27 Jun 2011 23:39:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=04-11-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=04-11-2010&group=2&gblog=2 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[ในวันที่มากมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=04-11-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=04-11-2010&group=2&gblog=2 Thu, 04 Nov 2010 19:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-01-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-01-2010&group=2&gblog=1 http://black-whitedevil.bloggang.com/rss <![CDATA[จินตนาการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-01-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=black-whitedevil&month=11-01-2010&group=2&gblog=1 Mon, 11 Jan 2010 19:43:54 +0700